Fakta om klubben

Fakta om klubben


Horten Kickboxing Klubb ble stiftet 2009 av lokale ildsjeler med ønske om å skape et godt og kompetetivt miljø for alle som ønsker å drive med kickboxing.

Klubben er medlem av Norges Kickboxingforbund, Norges Idrettsforbund og WAKO. Klubben kan delta på alle nasjonale og internasjonale aktiviteter i regi av disse forbundene. Norges Kickboxingforbund og deres klubber er aktive i arbeidet mot doping i idretten.

Horten Kickboxing Klubb har følgende styremedlemmer:

  • Vidar Markussen (leder)
  • Lise Bjørnsund
  • Thomas Grosberghaugen
  • Renate Westby
  • Hans Johansen
  • Marit Blakstad (Vara)


Sportslig leder:

Hans Johansen, tlf: 958 55 142