Støttespillere og sponsorer

Støttespillere og sponsorer

Horten Bokseklubb er en organisasjon som drives av personer som brenner for kickboxing.....

Vi leier i dag egne lokaler og trenger støttespillere i nærmiljøet som ønsker å støtte opp om våre flinke ungdommer.

Ta kontakt: post@hortenkickboxing.no